LASER HÅRBORTTAGNING​

Vår kombinerade Alexandrit och Nd:Yag-laser erbjuder en effektiv hårborttagning.

Släng vaxet eller rakhyveln och glöm alla år av ständig planering av din hårborttagning!

Laser hårborttagning Nacka

Hur fungerar laser hårborttagning?

Att använda laser som metod för att ta bort oönskad hårväxt har blivit väldigt populär, då det är ett mycket effektivt sätt att blir permanent hårfri. Med en hög dos av koncentrerad energi, på rätt nivå i huden för att nå hårsäcken och anpassad till just din hudtyp, omvandlas laserenergin till värme och förstör de celler i hårsäcken som producerar håret utan att skada huden.

Det här är de olika behandlingsstegen i laser hårborttagning:

När du genomgår en hårborttagning med laser riktas laserstrålen mot området med oönskat hår. Laserljuset är konstruerat för att vara särskilt effektivt på mörka pigment, så det är mest effektivt på personer med ljus hud och mörkt hår. Men den lasermaskin vi använder, Cutera Excel HR, har både en Alexandrit och Nd:Yag vilket gör att vi kan behandla alla hudtyper.

Hårsäckarna, som innehåller pigmentet melanin, absorberar laserljuset. Melanin omvandlar ljuset till värmeenergi.

När laserljuset omvandlas till värmeenergi, ökar temperaturen i hårsäckarna dramatiskt. Denna värmeenergi skadar och förstör de aktiva hårsäckarna, vilket förhindrar ny hårväxt.

För att säkerställa att proceduren är så smärtfri och bekväm som möjligt, har Cutera Excel HR ett munstycke som effektivt kyler huden innan laserljuset strålar.

Eftersom alla hår inte är i samma tillväxtfas samtidigt, krävs flera behandlingssessioner för att nå önskat resultat. Vanligtvis rekommenderas flera sessioner med ca 6-10 veckors mellanrum för att rikta in hårsäckarna i olika faser av tillväxt.

Hur går behandlingen med laser hårborttagning till?

Innan du kan göra din behandling hos oss behöver vi ha en konsultation minst 48 timmar innan du önskar göra behandlingen. Du bokar din konsultation HÄR. Ha gärna rikligt med hår på det område som ska behandlas när du har din konsultation hos oss, vilket underlättar analysen och bedömningen av din hårtyp.

Området som ska behandlas ska vara rakat (men helst inte samma dag).

När du är hos oss för att göra din behandling:

Först går vi igenom den hälsodeklaration du fyllt i innan du kommer till oss (den skickas ut av oss innan din behandling).

Vi pratar om de områden du önskar behandla och vad din förväntan är på behandlingen.

Din hud- och hårtyp analyseras av vår personal för att anpassa inställningarna på lasermaskinen till just dina förutsättningar.

Området som ska behandlas rengörs noggrant. Därefter får du sätta på dig ett par skyddsglasögon. Innan varje område behandlas kyls det ned med det effektiva kylsystem Cutera Excel HR är utrustat med. Lasern arbetar snabbt och effektivt. Det kan kännas som små snärtar mot huden, men ofta känns det inte något alls. 

Efter avslutad behandling kan viss rodnad uppstå, men den lägger sig efter ett par dagar. 

Hur många behandlingar behövs för att bli hårfri?

För att det ska anses vara en permanent hårborttagning rent vetenskapligt, ska håren som behandlats med en serie behandlingar vara borta i minst fem månader.

Eftersom det är hårstrån som är i den anagena fasen, tillväxtfasen, som kan behandlas (då håret är i kontakt med hårroten och dess kärl så att laserenergin kan komma ned ända till hårcellen och döda energitillförseln till håret).

Beroende på vilket område du behandlar är intervallerna mellan behandlingarna normalt 4-6 veckor. Det är viktigt att hålla dessa intervall för att få bäst resultat, då obehandlade hårstrån annars kan gå ur den anagena fasen vilket inte gör behandlingen lika effektiv (och det kan krävas ännu fler behandlingar för att uppnå önskat resultat). Det är också viktigt att du inte rakar, vaxar eller nopprar området som behandlats under tiden mellan behandlingarna då detta kan stimulera cirkulationen i hårsäckarna och kan leda till att du får göra flera behandlingar.

Att säga exakt hur många behandlingar som krävs är svårt då det beror på just dina förutsättningar och i vilken fas håret befinner sig i, men mellan 4-8 behandlingar kan vara ett riktmärke.

Hårets växtfaser

Hår befinner sig hela tiden i olika växtfaser och vid permanent hårborttagning är det endast när håret befinner sig i tillväxtfasen som det går att nå önskad effekt av behandlingen. 

Att inte alla hårstrån samtidigt befinner sig i tillväxtfasen är anledningen till att det krävs ett antal behandlingar för att nå önskvärt resultat. Exakt hur många behandlingar som krävs går inte att säga eftersom det beror på hur ditt hår växer och i vilken fas det är men mellan 5-8 behandlingar kan vara ett riktmärke. 

Viktigt är att låta det gå minst 6-8 veckor mellan behandlingarna så att hårstrån som varit i den katagena eller telegena fasen hinner komma in i den anagena (tillväxt) fasen. 

Laser hårborttagning Nacka

Anagen fas

I den anagena fasen bildas och växer hårstråna och det är under denna fas som roten producerar de ämnen som behövs för håret.

Det är under den anagena fasen som det går att behandla folliken för hårborttagning. Den anagena fasen pågår i ungefär 30 dagar för de hårsäckar som befinner sig i det stadiet.

katagen fas

Den katagena fasen, eller övergångsfasen, är en period när håret övergår från aktiv tillväxt till vilande tillväxt. Det är under denna fas som hårsäcken drar ihop sig och tillfälligt slutar att producera hår. Denna fas varar normalt i 1-2 veckor.

telegen fas

Den telegena fasen kallas också vilofas och under den här fasen befinner sig håret i ett vilande stadium, en inaktiv period. Den här fasen vara mellan ett par veckor till ett par månader.

exogen fas

Den exogena fasen är en förlängning av den telegena stadiet, och under denna fas lossnar håret från hårsäcken och ramlar av.